Διαμαρτυρία αναγνώστη για ανάρτηση μας

Από τον αναγνώστη μας, κ. Χρήστο Αλιφιέρη, με αφορμή την παραπάνω ανάρτησή μας (γελοιογραφία του κορυφαίου Έλληνα σκιτσογράφου και βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών, ΚΥΡ), λάβαμε την παρακάτω επιστολή που δημοσιεύουμε κατά λέξη, μετά από απαίτησή του.

«Aπαράδεκτη & ύποπτη η σημερινή γελοιογραφία σας στό [ SIDE f i l e l e u t h e r o s αιρετική πολιτική άποψη ] της 3 - 1 - 17

Σημειώστε, ακόμα πώς "Συνταγματικά & Νομικά" είστε υπόλογος για προσβολή τού Άρθρου 3 ( ελπίζω λόγω αφέλειας δημοσιογραφικής ) έν τη ρύμη της πράξεως!
Φαίνεται, μάλλον πώς κάποιες δημοκρατικές εκλάμψεις διαφεύγουν τού μέτρου στήν προσπάθεια σας νά μάς εντυπωσιάσετε κομίζοντας "γλαύκα" στήν Αθήνα. 

σας, υπενθυμίσω όμως πώς ή ανυπέρβλητη αξία της "Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας" απότελεί την μεγάλη! Πλειοψηφία της "Πίστης" υμών των Ελλήνων απανταχού της Γής ευρισκομένων ( αλλά & των διαβιούντων ) εδώ στην Ελλάδα

Παρακαλώ, ιδιαιτέρως & κατά την δεοντολογία αυτή τή φορά τήν τήριση της δημοσιογραφικής τάξεως από μεριά σας την δημοσίευση της επιστολής μου αυτής.

Κατακλείνοντας, αυτές μου τίς "σκέψεις" θ ε ω ρ ώ ως Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς κ α ί Έ λ λ η ν ά ς αλλά & Παριανός πώς αυτή σας η εντελώς [ α ψ υ χ ο λ ό γ η τ η ε ν έ ρ γ ε ι ά σας ] αποτελεί κόλαφο υψίστης προσβολής, του τόπου.

Πώς λοιπόν, να εξηγήσω διαφορετικά ή να δικαιώσω χωρίς να θυμώσω όταν ένα ντόποιο side έτσι νέτα σκέτα διαπομπεύει τήν Παναγιά μας και τόν Χριστό; Θά υπάρξει άραγε κάποια συγγνώμη μετανοίας;

Χρήστος Αλιφιέρης».