Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου, στις 10/1/2017

Η οικονομική επιτροπή της Περ. Ν. Αιγαίου, συνεδριάζει την Τρίτη 10/1/17 στις 11 το πρωί, με τηλεδιάσκεψη στα καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο και στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 

2. Δέσμευση Πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

3. Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 

4. Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

5. Έγκριση τρίτης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ολύμπου – Διαφανίου νήσου Καρπάθου».