Κίνδυνος στη διασταύρωση Λευκών Νάουσας! "Παρατηρητής" η τοπική αυτοδιοίκηση

Απίστευτα πράγματα γίνονται σε δημόσιους δρόμους της Πάρου που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τους οδηγούς οχημάτων και τους πολίτες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο επικίνδυνο, για το οποίο δεν υπάρχει εμφανή αντίδραση των αρμόδιων φορέων.

Συγκεκριμένα εδώ και λίγες ημέρες στη διασταύρωση Λευκών Νάουσας (στον δρόμο από Παροικιά), έχουν βγει οι πινακίδες οδικής ασφάλειας από τη γωνία (της διασταύρωσης που ήταν) και έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα σε λάθος σημεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Η μία πινακίδα του STOP έχει τοποθετηθεί απέναντι από την άλλη που υπήρχε στην κάθοδο από Λεύκες, λίγο πριν τη διασταύρωση, με αποτέλεσμα ο οδηγός να πιστεύει ότι ο δρόμος από τις Λεύκες έχει γίνει μονόδρομος και έχει μόνο άνοδο!

Ομοίως, η πινακίδα που είχε τα τόξα και έδειχναν τους δρόμους προς Νάουσα και Λεύκες έχει μετακινηθεί και την αντικρίζει ο οδηγός όταν πλέον έχει πάρει κατεύθυνση προς Νάουσα!

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 10, εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης) «απαγορεύεται η καταστροφή, παραποίηση, μετάθεση, αλλοίωση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο επενέργεια στις πινακίδες σήμανσης, στους σηματοδότες και το σύστημα στήριξής τους».

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 10) «[…] για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά περίπτωση».