Διάθεση δωρεάν ξυλείας από τον δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου μετά την 285/8-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στη διάθεση δωρεάν ξυλείας κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας:

- Μονογονεϊκές  οικογένειες
- Πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες
- Άτομα με ειδικές ανάγκες – ικανότητες (ΑΜΕΑΙ)
- Άνεργοι

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πάρου.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού.