Δελτίο τύπου του δήμου Πάρου για τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στον Λογαρά

"Σήμερα, Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, στο Γραφείο του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Ι. Κωβαίου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Πολιτικού Μηχανικού κ. Καλλινικίδη Χαράλαμπου η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στο Λογαρά» ποσού 9.108,37 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 18.629,08 €. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την  ΣΑΤΑ Δήμου Πάρου.
 
Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται στον ένα μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει κυρίως στην προστασία και στην ασφαλέστερη  διέλευση των πεζών καθώς και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
 
Κύρια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι η υλοποίηση έργων για την βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού".