Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία | Εισόδια Θεοτόκου

Ένα από τα πιο πολύ φωτογραφημένα μεταβυζαντινά παρεκκλήσια της Παροικιάς, με σήμα κατατεθέν τις πικροδάφνες, που μαζί με την αρχιτεκτονική του οκτάπλευρου γαλάζιου τρούλου, το μονότοξο καμπαναριό και φόντο το καθαρό μπλε του ουρανού, συνθέτουν κάτι μοναδικό. 

Ο ναός είναι τρουλλαίος, σταυροειδής εγγεγραμένος, αφιερωμένος στα Έισόδια της Θεοτόκου, εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου και έχει ανακηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Στο μαρμάρινο υπέρθυρο της εισόδου είναι χαραγμένη η επιγραφή: «Αναγνόστης Βουτζαράς 1645 Μαϊω 2».

Στο εσωτερικό του υπάρχουν τέσσερις μαρμάρινες κολώνες στις οποίες στηρίζεται ο τρούλλος, (ναός τετρακιόνιος). Τα τέσσερα γωνιαία διαμερίσματα του εγγεγραμμένου σταυρού καλύπτονται με σταυροθόλια. Στο καθένα από τα σταυροθόλια που βρίσκονται βόρεια και νότια του Ιερού Βήματος υπάρχει η Αγία Τράπεζα και η Αγία Πρόθεση.  

Το Ιερό Βήμα του παρεκκλησίου είναι ιστορημένο με τοιχογραφίες, δυστυχώς φθαρμένες, καθώς και η Ωραία Πύλη με τα δύο βημόθυρα. Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο υπάρχουν εικόνες καλής τέχνης, του 17ου αιώνα. 

Ο ναός των Έισοδίων είναι ιδιωτικός, ανήκει στους κληρονόμους του Γεώργιου Ι. Γράβαρη και έχει ονοματοδοτήσει τη συγκεκριμένη συνοικία της Παροικιάς. 

(πηγές «Παρεκκλήσια και εξωκλήσια της Πάρου») 
Η οδός ξεκινάει από την οδό «Στρατηγού Ιωάννη Καραβία», έως το αδιέξοδο.

Χριστόδουλος Μαούνης
Μέλος της Έπιτροπής Ονοματοδοσίας Παροικίας