Τα αποτελέσματα των εκλογών στον ΜΕΕΑΣ "Υρία" Λευκών

Την Κυριακή 5/11/2017 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών.

Τα αποτελέσματα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο κοινοτικό μέγαρο του χωριού είχαν ως εξής:

Ψήφισαν: 100
Άκυρα: 1
Έγκυρα: 99
1. Παντελαίος Απόστολος του Νικ. 77
2. Καπούτσος Βασιλ. Του Ιω. 69
3. Γεμελιάρη – Χατζηγιάννη Αγγελική του Στ. 59
4. Καπαρός Παναγιώτης του Αντ. 47
5. Ρούσσος Αλέξανδρος του Δημ. 46
6. Χανιώτης Μοσχονάς του Χριστ. 46
7. Καπαρού Γραννέτα του Παν. 44 εκλέγονται
--------------------------------------------------------------
8. Συριανός Πυθαγόρας του Νικ. 32
9. Λουκή – Γαλημητάκη Ειρήνη του Εμ. 31
10. Κονταράτου Μαρία του Ανδρ. 30

Εξελεγκτική επιτροπή
1. Χανιώτη Ιωάννα του Ιακ. 79
2. Αρκουλής Δημ. του Κων/νου 55
3. Χανιώτη Νικολέτα του Γεωρ. 55.