Απαντήσεις ζητάει η Παροικιά για το master plan | Θυμίζει την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου....

Το master plan (Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Παροικιάς), έχει παραλύσει τα πάντα στην πρωτεύουσα του νησιού μας και όλα τα προβλήματα εδώ και καιρό παραπέμπουν στη φράση: «Πρέπει πρώτα να περιμένουμε το μάστερ πλαν, για να δούμε τι παρεμβάσεις θα γίνουν».

Ο ίδιος ο κ. Μ. Κωβαίος, είχε δηλώσει στη σύσκεψη-διαβούλευση του Απριλίου 2017 ότι: «[…] Το γενικό προγραμματικό σχέδιο (Master Plan) λιμένα Πάρου είναι ένα έργο πνοής για τον τόπο. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η εκπόνηση της μελέτης θα δώσει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης του λιμένα και θα συμβάλλει στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται από την λειτουργία του λιμένα στον αστικό ιστό. Κατά συνέπεια, το έργο αυτό θα αποτελέσει βασικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, της αλιείας, του τουρισμού, και της οικονομίας του νησιού μας».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι στις 5/4/2017 είχε υπογραφεί η σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, η οποία θα συντασσόταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές προγραμματικών σχεδίων για λιμένες εθνικής σημασίας που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ανάδοχος εταιρεία ήταν η «Αλβέρτος Γιαμίν και Συνεργάτες Ε.Μ.Ε.» και η σύμβαση περιλάμβανε στρατηγικό σχέδιο του λιμένα, με προγραμματισμό 25ετίας, περιγραφή και οικονομοτεχνική διερεύνηση, επιχειρησιακό σχέδιο του λιμένα, με προγραμματισμό 5ετίας, και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιμένα Παροικιάς.

Επίσης, η διάρκεια της σύμβασης ήταν 8 μήνες και η αξία της 63.195 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Το μάστερ πλάν περιλάμβανε διερεύνηση των τεχνικών, περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και της οικονομικής βιωσιμότητας για ένταξη προτεινόμενων έργων / δραστηριοτήτων στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Λιμένα Πάρου, όπως η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση: πλωτού αγκυροβολίου, τουριστικού λιμένα, υδατοδρομίου στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα, αναβάθμιση της προβλήτας Βίντζι και διαμόρφωση για τουριστική χρήση, τοποθέτηση ελαστικών προσκρουστήρων, κ.α.

Επειδή, το οκτάμηνο σχεδόν εξέπνευσε.

Επειδή, ουδεμία ενημέρωση έχουν οι πολίτες του νησιού μας.

Επειδή, η υπομονή των Παροικιωτών έχει εξαντληθεί.

Επειδή, αυτήν η ιστορία ξεκίνησε από τις 10 Ιανουαρίου 2017.

Μήπως θα έπρεπε να έχουμε μία πληροφόρηση από τα υπεύθυνα χείλη του δήμου Πάρου, ώστε να σταματήσουν οι ανησυχίες και οι φήμες στην Παροικιά, περί του ονείρου ήταν και πάει…

Δ.Μ.Μ.