Το Σάββατο 2/12/2017 | Τα κυριότερα θέματα

foni.jpg

Η «Φωνή της Πάρου», θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 2/12/2017 με 4500 φ. σε Πάρο και Αντίπαρο. Τα κυριότερα θέματα είναι τα παρακάτω:

«Ναυμαχία» αλιέων στην Αντίπαρο
Υποχρηματοδότηση της Περ. Ν. Αιγαίου
Airbnb: Τι θα ισχύσει
Παριανές μνήμες
Καλάθι πρωινού Νοτίου Αιγαίου
Το αιματοβαμμένο μέρισμα
Συνέντευξη Γ. Πετρόπουλου
Ούτε για εντριβή!

Και… μία ολόκληρη σελίδα «Διαφωνίες».