"Φωνή της Πάρου" (16/12/2017)

Το Σάββατο 16/12/2017 κυκλοφορεί με 4500 φ. η "Φωνή της Πάρου". Την εφημερίδα μπορείτε να την βρείτε σε 60+ σημεία της Πάρου και Αντιπάρου.