Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 17/2/17 (Έγκριση χρηματοδότησης για το κλειστό Παροικιάς)

Υπό την προεδρία του κ. Θ. Μαρινόπουλου, συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ την Παρασκευή 17/2/2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις μία το μεσημέρι στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου
 
 Θέμα 1ο: Αποδοχή της υπ’ αριθ. 29/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2ο:  Αποδοχή της υπ’ αριθ. 6/2017  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα  «Αίτημα Δήμου Πάρου προς την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για χρηματοδότηση της κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικίας Δημοτικής Κοινότητας Πάρου.
Θέμα 3ο:  Πρόταση για προώθηση – προβολή του Μουσείου Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός».
Θέμα 4ο:  Έγκριση παραχώρησης  δημοτικών χώρων.
Θέμα 5ο: Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων
Θέμα 6ο: Προγραμματισμός Αθλητικών Εκδηλώσεων
Θέμα 7ο:  Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 8ο:  Πρόταση για ορισμό Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης οικονομικού έτους 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 9ο:  Συζήτηση επί του αιτήματος της κ. Α. Αντωνοπούλου Προέδρου της Δ.Κ. Μάρπησσας.
Θέμα 10ο: Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.
Θέμα 11ο:  Πρόταση δημιουργίας Ιστορικού αρχείου.