Αγροτικός Συνεταιρισμός Αντιπάρου | Θα μπει σε εκκαθάριση;

Η εφημερίδα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει δέκτης των ανησυχιών του αγροτικού κόσμου της Αντιπάρου, καθώς ο Αγροτικός Συνεταιρισμός του νησιού δεν τους έχει δώσει καμία ενημέρωση για την πορεία και την οικονομική του κατάσταση. Ακόμα, δεν έχει κάνει συνέλευση ώστε να τους ενημερώσει.

Η «Φωνή της Πάρου», προκειμένου να ερευνήσει το θέμα απευθύνθηκε στον πλέον επίσημο φορέα της χώρας μας, ώστε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για την υπόθεση.

Έτσι, αφού αρχικά συνομιλήσαμε με την αρμόδια υπάλληλο, στείλαμε στη συνέχεια στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης – Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας), το παρακάτω ερώτημα:

«Αγαπητή κυρία σε συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τη Δευτέρα 30/1/2017 σας στέλνουμε ερωτήματα περί ενός ρεπορτάζ που θέλουμε να κάνουμε για την εφημερίδα μας, στο πλαίσιο έρευνας για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς των νησιών μας.

Οι ερωτήσεις που σας απευθύνουμε, δε γνωρίζουμε αν είναι της αρμοδιότητας του τμήματός σας και θα σας παρακαλούσαμε σε ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς σας να μας απαντήστε αν θέλετε που πρέπει να τις κάνουμε, ώστε να έχουμε έγκυρη και επίσημη ενημέρωση για την έρευνά μας.

Τα ερωτήματά μας είναι για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου, για τον οποίο αν και γνωρίζουμε ότι έχει δραστηριότητα, δεν μπορούμε να βρούμε τα παρακάτω στοιχεία.

1. Αν είναι γραμμένος στο δικό σας Μητρώο ή αν αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

2. Αν έχουν γίνει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου τα τελευταία χρόνια.

3. Αν έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί του και που μπορούμε να ανατρέξουμε γι’ αυτούς.

Τέλος, κάθε άλλη πληροφορία μου μπορείτε να μας δώσετε περί του θέματος είναι ευπρόσδεκτη για την καλύτερη παρουσίαση του ρεπορτάζ μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ».

Η απάντηση

Από την παραπάνω Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 225/12043 λάβαμε απάντηση, που τα κυριότερα σημεία της (τα έντονα γράμματα δικά μας) έχουν ως εξής:

«[…] Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού με το οποίο ζητάτε πληροφορίες για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου, σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω συνεταιρισμός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’78/26-04-2017) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο μπορούν μέχρι την 26η Απριλίου 2017 α) να συγχωνευτούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4384/2016, με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του νόμου, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ή β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.

Όσον αφορά τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και ισολογισμούς του ΑΣ Αντιπάρου, η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία».

Ο προβληματισμός

Λαμβάνοντας την παραπάνω απάντηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήταν ξεκάθαρα πλέον στην εφημερίδα μας, τα παρακάτω:

- Δεν είχαμε να απευθυνθούμε σε κανέναν από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αντιπάρου (εννοούμε επίσημο μέλος του διοικητικού συμβουλίου), αφού το ίδιο το υπουργείο επισήμανε ότι δε διαθέτει κανένα στοιχείο!

- Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αντιπάρου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ στο Μητρώο! Άρα δεν υφίσταται επίσημα!

- Δεν μπορούσαμε να βρούμε τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών, καθώς το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δε διαθέτει σχετικά στοιχεία.

Οπότε δεν είχαμε κανένα στοιχείο για να ενημερώσουμε τους αγρότες που ανησυχούν. Η έκπληξή μας μεγάλωσε περισσότερο, αφού γνωρίζουμε πως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αντιπάρου έχει στην κατοχή του ακίνητα (το ένα μάλιστα θεωρείται «φιλέτο» πάνω στον κεντρικό παραλιακό δρόμο).

Ο δήμαρχος

Η «Φωνή της Πάρου», προκειμένου να έχει με τον έναν ή άλλον τρόπο μία επίσημη θέση από την Αντίπαρο, απευθύνθηκε στον δήμαρχο, Αναστάσιο Φαρούπο.

Ο κ. δήμαρχος μας είπε ότι και ο ίδιος ανησυχεί για το τι γίνεται στον Συνεταιρισμό Αντιπάρου, αλλά ούτε εκείνος έχει βρει κάποια άκρη, ώστε να μπορεί υπεύθυνα να απαντήσει στα ερωτήματα μας.

Οι Νόμοι

Προσπαθώντας να δούμε τα ΦΕΚ που αναφέρονται στην απάντηση του υπουργείου διαβάζουμε στη διευκρινιστική εγκύκλιος του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων και τα εξής:

«[…] Με το άρθρο 1 ορίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, στο εξής ΑΣ, ως αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει με την αμοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των μελών της, τη συλλογική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης (…).

[…[ Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή και αναγράφει τον αριθμό μητρώου. Μετά την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα στο Μητρώο της αρμόδιας αρχής πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των ως άνω Συμβουλίων (…).

[…] Σύμφωνα με το άρθρο 18, η κρατική εποπτεία επί των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρμόδια αρχή (…) Η αρμόδια αρχή τηρεί και το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Μητρώο) του άρθρου 19, που αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων και αποτελεί συνέχεια του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 2 του ν.4015/2011 (ΦΕΚ Α’ 210).

[…] Οι τακτικές ετήσιες δηλώσεις των ΑΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνουν: α) επικαιροποίηση των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο, β) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 22 (…)

[…[ Διαγραφή από το Μητρώο πραγματοποιείται αν οι ΑΣ δεν προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο εντός έτους από την έναρξη ισχύος αυτού και για λόγους που αφορούν τη μη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών της τακτικής ετήσιας δήλωσης, τη μη τήρηση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού, όπως οι λόγοι αυτοί θα εξειδικευτούν σε σχετική υπουργική απόφαση (…).

[…] Ο ΑΣ υποχρεούται να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει καθώς και στον υπό διαμόρφωση ιστότοπο του ΥπΑΑΤ, το αργότερο είκοσι ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής ΓΣ η οποία τις εγκρίνει (…)».

Η εκκαθάριση

Με τη διευκρινιστική εγκύκλιος του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που αντικαθιστά προηγούμενες διατάξεις σε ενιαία μορφή, είναι σαφής.

Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΑΣ που εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται μετά την ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, του Ελληνικού Δημίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των εργαζομένων. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει (π.χ. κτίρια, αποθήκες) διατίθεται σε άλλον ΑΣ ή για άλλο κοινωνικό σκοπό, σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό, και δεν διανέμεται στα μέλη.

Ακόμα, Αγροτικός Συνεταιρισμός που δεν έχει υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του ν.4015/2011 ή έχει καταχωριστεί σε αυτό ως ανενεργός κατά την έναρξη ισχύος του ν.4384/2016, έχει προθεσμία ενός (1) έτους, είτε να συγχωνευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 4384/2016, με άλλον εγγεγραμμένο στο Μητρώο του ν.4015/2011 Αγροτικό Συνεταιρισμό, ή να αποφασίσει τη λύση και την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του ν.4384/2016.

Ο ΑΣ λύεται, σύμφωνα με το άρθρο 26: α) αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του β) με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία γ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης δ) με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ, περί λύσης και ορισμού εκκαθαριστών, που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν από το ανύπαρκτο της δραστηριότητας του συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του ββ) μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής, αν ο ΑΣ δεν έχει υποβάλλει στο Μητρώο τις εγκεκριμένες από τη ΓΣ οικονομικές καταστάσεις τριών  συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων, καθώς και αν ο ΑΣ διαγραφεί από το Μητρώο

Τέλος, για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή και αναγράφει τον αριθμό μητρώου.

ΠΗΓΗ: Έντυπη Έκδοση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» (17/2/2017)