Τέσσερις άδειες στάσιμου εμπορίου στην Πάρο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) ο δήμος Πάρου θα χορηγήσει 4 άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του.

Οι θέσεις οι οποίες καθορίστηκαν είναι οι εξής: 
1) Στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου, ΜΙΑ (01) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο στον Άγιο Κωνσταντίνο, στη παραλιακή οδό Παροικίας της Δ/Κ Πάρου του Δήμου Πάρου, με άδεια κατάληψης χώρου έως τριών (03) τετραγωνικών μέτρων προς πώληση φωτογραφιών με εξοπλισμό: πρόχειρη ξυλοκατασκευή με πάγκο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, εκτυπωτή, φωτογραφική μηχανή, γεννήτρια. 

2) Στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, ΜΙΑ (01) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο, αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό κήπο της Δ/Κ Νάουσας του Δήμου Πάρου, με άδεια κατάληψης χώρου έως τριών (03) τετραγωνικών μέτρων προς πώληση ψητού καλαμποκιού, ποπ κορν και μαλλί της γριάς. 

3) Στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, ΜΙΑ (01) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο, στην αρχή του χώρου στάθμευσης απέναντι από του Δελέντα στο Πίσω Λιβάδι της Δ/Κ Μάρπησσας του Δήμου Πάρου, με άδεια κατάληψης χώρου έως τριών (03) τετραγωνικών μέτρων προς πώληση ψητού καλαμποκιού, ξηρών καρπών και μαλλί της γριάς. 

4) Στην Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς, ΜΙΑ (1) νέα θέση, σε κοινόχρηστο χώρο, (δεξιά γωνία στην βρύση) στο λιμανάκι της Αλυκής της Δ/Κ Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου, με άδεια κατάληψης χώρου έως τριών (3) τετραγωνικών μέτρων προς πώληση ψητού καλαμποκιού, ξηρών καρπών και μαλλί της γριάς. 

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/Α') φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014  

Οι Αιτήσεις –Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο Διαύγεια και για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα paros. gr του Δήμου Πάρου. Επίσης, θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και των ΚΕΠ. 

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες στα τηλ. 22843 60162 και 22843 60163