Την Κυριακή 5/3 η εκλογή προεδρείων στον δήμο Πάρου

Την Κυριακή 5/3/2017 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή Προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής, και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου.