Νέο ΔΣ στον ΧΟΝ

Κατόπιν των εκλογών που έγιναν στις 24 Ιανουαρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31 του ίδιου μήνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, που προέκυψε από αυτές. Η σύνθεσή του είναι η εξής:

Πρόεδρος: Τσουνάκη Σταματίνα

Αντιπρόεδρος: Θεοδωράκου Ανθούλα

Γραμματέας: Τριγλιανού Κουζούμη Ντόρα

Ταμίας: Σπύρου Μαρία

Μέλη: Καϋμενάκης Πάρης (υπεύθυνος χορευτικών παραστάσεων), Λαζοπούλου Σαγκριώτη Τερέζα (υπεύθυνη θεατρικών παραστάσεων), Σαγκριώτη Δαβερώνα Λίτσα (υπεύθυνη πολιτιστικών επιτροπών).