Σύγκλιση συνεδρίασης δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας στις 6/3/2017

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στο κατάστημα της Δημ. Κοινότητας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατοχύρωση του εθίμου των αναπαραστάσεων κατά την περιφορά του Επιταφίου την Μεγάλη Παρασκευή και του «Πάσχα Αγάπης στη Μάρπησσα»
2. Προγραμματισμός εκδηλώσεων της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα Αγάπης στη Μάρπησσα 2017