Κάλεσμα ΑΜΕΣ "Νηρέας" για τη συγκέντρωση κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών

Σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΑΜΕΣ Νηρέα δηλώνει τη συµπαράστασή του στον αγώνα του Δήμου Πάρου και των συλλογικών φορέων, για τη ματαίωση εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων στο νησί µας.

Γνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραµατικές σε όλα τα επίπεδα για τον τόπο µας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί όλα τα µέλη, του αθλητές και τους φίλους του Συλλόγου να παρευρεθούν στην Παν-Παριανή συγκέντρωση που θα πραγµατοποιηθεί ενάντια στην εγκατάσταση των γιγαντιαίων ανεµογεννητριών την Κυριακή 26/03/2017 στις 11:00 πµ, στην Πλατεία Μ. Μαυρογένους στην Παροικιά.