Ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, στις 5/3/2017

Καλείσθε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 5η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 του Ν. 3852/10) και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 του Ν. 3852/10), για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (06/03/2017 έως 31/08/2019).