Δε συμμετέχει η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου στο "Σπίτι του Δασκάλου"

Από την ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, σχετικά με τη λειτουργία στο «Σπίτι του Δασκάλου», δόθηκε στη δημοσιότητα το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Ύστερα από ερωτήματα που μας έγιναν, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 02.11.2016 δεν συμμετέχει ως σωματείο στην συνδιαχείριση ούτε στην διοργάνωση των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο «Σπίτι του Δασκάλου».

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μην απευθύνεστε στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου για πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του «Σπιτιού του Δασκάλου».