Σεμινάριο Ε.Φ.Ε.Τ. στην Πάρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα 
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στην Πάρο

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου πάνω σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών, στις 20-21 Απριλίου στο Γραφείο Πάρου, ως εξής:

Πέμπτη 20 Απριλίου 16:00-21:00 &
Παρασκευή 21 Απριλίου 16:00-21:00
Διάρκεια: 10 ώρες

Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Διενεργείται δε βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Η αξία συμμετοχής διαμορφώνεται σε 70€ κατ' άτομο με επιπλέον 30€ για το παράβολο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Για την υποβολή Αίτησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.e-kyklades.gr/articles/article.jsp?context=103&articleid=42621 ή επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Γραφείου Πάρου κα. Κωνσταντίνα Μαύρη στο τηλέφωνο 22840 23031