Ευχαριστίες αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου - Αντιπάρου, ευχαριστούν θερμά, τα παιδιά του αείμνηστου Κώστα Γουζέλη, που εις μνήμη του, ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογο μας, με το γενναιόδωρο ποσό των 1000€.

Ακόμα και η πιο μικρή οικονομική ενίσχυση είναι σημαντική για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή μας δράση, με στόχο την αύξηση των μελών μας, που θα διατηρήσουν την τράπεζα αίματος των νησιών μας αυτάρκη.

Σας ευχαριστούμε θερμά