Ενημέρωση δήμου Πάρου για τη χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Μάρπησσα

Ενημερώνουμε τους Αθλητικούς Συλλόγους των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τον κλειστό χώρο της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας κατά την αθλητική περίοδο 2017-2018, όπως υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (p.papadaki@paros.gr) ως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, αναφέροντας τις ημέρες και τις ώρες χρήσης της. 
 
Οι αιτήσεις που προσκομίζονται μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας, θα εξετάζονται κατά εξαίρεση από την Σχολική Επιτροπή και θα γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κ. Στέλιο Μπόνη (6934179139) και κα Μαρία Περαντινού (6945083520)  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Επικυρωμένο καταστατικό του σωματείου από το πρωτοδικείο
Σύσταση Δ.Σ.
Αναγνώριση του σωματείου από την ΓΓΑ
Αναγνώριση του σωματείου από την εκάστοτε ομοσπονδία
Λίστα αθλούμενων αθλητών 

Ο Πρόεδρος της Π/βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου
Χαράλαμπος Μαλινδρέτος