Σύγκλιση συνεδρίασης στη δημοτική κοινότητας Αγκαιριάς στις 19/9/2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε τακτική συνεδρίαση, στις 19/9/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5 MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ”.