Το νερό είναι πολύτιμος πόρος ζωής | Του Π. Δημόπουλου

Από πολύ παλιά ο άνθρωπος, χρησιμοποιούσε το νερό για ζωτικές ως προς την επιβίωση του παραδοσιακές  χρήσεις

Όταν ο άνθρωπος ζούσε από το κυνήγι, κατοικούσε σε περιοχές κοντά στο νερό, στις οποίες πήγαιναν τα θηράματά του για να ξεδιψάσουν. Αργότερα με την καλλιέργεια του εδάφους, συνειδητοποίησε ότι το νερό είναι απόλυτα αναγκαίο για τις σοδειές του. Δυστυχώς όμως, ενώ αυξάνονται σταθερά οι ανάγκες εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων, μειώνονται όλο και περισσότερο  τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματά τους.

Παράλληλα απειλείται η ποιότητά τους και δημιουργούνται προβλήματα λόγω και της εντατικής εκμετάλλευσης του εδάφους με τις γεωργικές καλλιέργειες. Έτσι τα υπόγεια νερά, αποτελούν αποθεματικό φυσικό πόρο στρατηγικής σημασίας, που πολύ δύσκολα ανανεώνονται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ό.Η.Έ. το 2025 ένας στους τρεις κατοίκους του πλανήτη θα ζούνε σε καθεστώς λειψυδρίας. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας με την γεωμορφολογική της σύσταση και την τεκτονική της δομή την χαρακτηρίζουν ως σχεδόν άνυνδρη χώρα. Το ζήτημα του νερού και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων καταγράφεται σήμερα ως υψηλής προτεραιότητας. Ερευνητές επισημαίνουν ότι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή της περιοχής των Κυκλάδων. Είναι γεγονός ότι τα νησιά μας αυτά αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας και έλλειψης υδατικών αποθεμάτων και το πρόβλημα δεν σχετίζεται μόνο στην ποσότητά τους, αλλά και στην κακή - ανορθολογική διαχείρισή τους. Ό ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός και συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των υδάτων στα νησιά μας.

Συγκεκριμένα: 1) Η εντατική άντληση νερού από αμέτρητες υδρογεωτρήσεις, διευκολύνει την εισροή θαλασσινού νερού, αλλοιώνει την ποιότητα του γλυκού νερού και καταστρέφει ουσιαστικά τον υδροφορέα.

2) Ανθρώπινες παρεμβάσεις, μετατρέποντας τα ρέματα σε δρόμους έχουν ως αποτέλεσμα να απομονώνονται αυτά από τον περιβάλλοντα χώρο και κατά συνέπεια να μηδενίζεται ο εμπλουτισμός τους.

3) Η διάλυση των ξερολιθιών, πολύ σημαντικός παράγοντας γιατί συγκρατούσαν τα νερά κάνοντας το έδαφος πιο γόνιμο, διευκολύνοντας να γεμίζει εντελώς φυσιολογικά ο υδροφόρος ορίζοντας.

4) Η σημαντική αύξηση του εποχιακού πληθυσμού στα νησιά μας ειδικά το καλοκαίρι χειροτερεύει την κατάσταση, διότι τότε υπάρχει τεράστια ζήτηση.

5) Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν και οι απώλειες στα τεχνικά συστήματα και στις υποδομές συγκέντρωσης και διάθεσης νερού (π.χ. διαρροές σε δεξαμενές, σωληνώσεις δικτύων, εξάτμιση, κλπ). Έτσι το πρόβλημα γιγαντώνεται. Σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν γίνει μεγάλες υπερβάσεις σε αριθμό γεωτρήσεων, σε αυτές που μπορεί να αντέξει η περιοχή των Κυκλάδων που περνάει το 200%.

Στο δια ταύτα: προσέχουμε για να έχουμε, και δεν κατασπαταλάμε το πολύτιμο αγαθό για όλους μας που είναι το νερό. Το νερό είναι απαραίτητος πόρος ζωής, είναι λίγο, αλλά με σωστή διαχείριση φτάνει για όλους.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Μέλος του συλλόγου φίλων του παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς