Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 17/1/2018

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ την Τετάρτη 17/1/2018 στις μία το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 
1. Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018. 

2. Ορισμός επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

3. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

4. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  

5. Προγραμματισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

6. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

7. Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων.

8. Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

9. Προτάσεις για επισκευές στην αίθουσα τέχνης «Άγιος Αθανάσιος». 

10. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου».

11. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Β’θμιας  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου και Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  

12. Έγκριση παραχώρησης χώρου.

13. Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας

14. Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας»

15. Πρόταση για ορισμό Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικονομικού έτους 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.