Αποστρατεύεται ο γενικός δ/ντής Ν. Αιγαίου, Γ. Γιαννόπουλος

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23/1/2018, μετά από πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, αποστρατεύεται από την Ελληνική Αστυνομία ο Γενικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Γιαννόπουλος.