Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Παροικιάς στις 3/10/2018

Η δημοτική κοινότητα Πάρου συνεδριάζει την Τετάρτη 3/10/2018 στις 10 το πρωί στο δημαρχείο Πάρου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πρόταση για κατασκευή κολυμβητηρίου και γηπέδων παραλίας.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τον αριθμό νέων αδειών και τον καθορισμό νέων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.