Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για σύστημα ασφαλείας στον λιμένα Παροικιάς

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Εγκατάσταση / Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα», για την υποβολή προτάσεων από ελληνικούς λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, με στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (εφαρμογή Κώδικα ISPS).

Η πρόσκληση έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 06 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η πρόσκληση απευθύνεται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε εποπτευόμενους από το υπουργείο φορείς. Στην προκείμενη περίπτωση δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Οργανισμοί Λιμένων Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Βόλου και Νομού Ευβοίας, καθώς επίσης και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Κυλλήνης, Πύργου, Καλαμάτας, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειών που θα χρηματοδοτηθούν αναμένεται να φτάσει τα 14 εκ. ευρώ.