Συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Πάρου στις 15/10/2018

Τη Δευτέρα 15/10/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής δήμου Πάρου στο δημοτικό κατάστημα της Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή κολυμβητηρίου και γηπέδων παραλίας στην Παροικία του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών του Δήμου Πάρου.