Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 15/10/2018

Τη Δευτέρα 15/10/2018 στις μία το μεσημέρι, συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης κατόπιν της υπ’ αριθ. 2780/2018 Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης που αφορά στην εγγραφή νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» σχολικού έτους 2018-2019.

Θέμα 2ο: Αποδοχή αίτησης φιλοξενίας νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».

Θέμα 3ο: Πρόταση οργάνωσης και πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

Θέμα 4ο: Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018.

Θέμα 5ο: Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου.

Θέμα 6ο: Παράταση διάρκειας Πράξεων ΚΗΦΗ και τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης.