Η τέλεια υποβάθμιση της λειτουργίας του δήμου Πάρου σε τρεις πράξεις...

Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι συνεδριάσεις διαφόρων φορέων και επιτροπών του δήμου Πάρου και η ουσιαστική υποβάθμιση αυτών φαίνεται ξεκάθαρα στον χθεσινό προγραμματισμό της δημοτικής αρχής.

Έτσι, από τον δήμο Πάρου προγραμματίστηκαν για τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 οι παρακάτω συνεδριάσεις:

- Στις 12 το μεσημέρι συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής

- Στις 12.30 το μεσημέρι συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

- Στις μία το μεσημέρι συνεδρίαση της ΚΔΕΠΑΠ.

Σημειώνουμε, ότι στη συνεδρίαση στις 12.30 της οικονομικής επιτροπής και στη συνεδρίαση στις μία το μεσημέρι (δηλαδή 30 λεπτά αργότερα) στη συνεδρίαση της ΚΔΕΠΑΠ, προεδρεύει το ίδιο άτομο! Δηλαδή, ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος!

Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι υποβάθμιση των οργάνων και της λειτουργίας του δήμου Πάρου, τότε τι είναι;