Οπτικές ίνες στην Αντίπαρο

Ο δήμος Αντιπάρου σε συνεργασία με τον Ο.Τ.Ε. προχωρά στην αντικατάσταση των παλιών καλωδίων από χαλκό με οπτικές ίνες. Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν τέσσερις νέες υπερσύχρονες καμπίνες και θα αλλαχτούν οι παλιές.

Με το έργο αυτό θα αυξηθεί κατά πολύ η ταχύτητα στο διαδίκτυο και θα βελτιωθεί η ποιότητα των επικοινωνιών γενικότερα.

Έτσι ένα ακόμα έργο που ήταν απαίτηση ετών από τους επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά γίνεται πραγματικότητα.