Φωνή της Πάρου (19/10/2018)

Σήμερα, Παρασκευή, 19/10/2018 κυκλοφορεί η «Φωνή της Πάρου», με 5000 φ.

Την εφημερίδα μπορείτε να την βρείτε σε 60+ σημεία της Πάρου και Αντιπάρου.