Προβληματισμοί της Μ. Χανιώτη για την τουριστική ανάπτυξη

Είναι γεγονός ότι η Πάρος βρίσκεται σε μια περίοδο ανοδικής πορείας κυρίως όσο αφορά την τουριστική ανάπτυξη.

Αυτό είναι βεβαίως ευχάριστο κι ελπιδοφόρο δημιουργεί όμως και την ανάγκη εγρήγορσης, την ανάγκη χάραξης πολιτικών για την προστασία της ταυτότητας του νησιού, τη δημιουργία υποδομών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη χωρίς να αλλοιώσουν την εικόνα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την αναζήτηση μοντέλου υποστήριξης… στην παρούσα φάση. Oι αριθμοί τείνουν να ξεπερνούν τις δυνατότητες των υποδομών, τα όρια του περιβάλλοντος και τις αντοχές των κατοίκων.

Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται συνεχώς, η επάρκεια σε νερό είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα, το ίδιο και ο βιολογικός καθαρισμός σε αρκετές περιοχές και βέβαια το σοβαρότατο θέμα των απορριμμάτων.

Η αναγκαιότητα λοιπόν της προσπάθειας δημιουργίας ενός πλάνου δράσεων με όραμα, στόχευση, σωστή ιεράρχηση είναι αυτονόητη. Η επιλογή του μοντέλου ανάπτυξης του τόπου μας είναι στο χέρι μας, αν δεν θέλουμε να βρεθούμε για άλλη μία φορά μπροστά στα αρνητικά αποτελέσματα των παραλήψεων μας.