Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 29/10/2018

Τη Δευτέρα 29/10/2018 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 10.30 το πρωί, στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Ογδόη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Θέμα 2ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 3ο Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2019.

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο καταβολής και είσπραξης των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ανά θέση υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου.

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη αξιοποίηση-εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που αποκαλείται «Δημοτικός Ξενώνας Νάουσας Πάρου».

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς την ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών.

Θέμα 7ο Έγκριση του από 15-10-2018 πρακτικού Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αργού υλικού (3Α) για συντηρήσεις δρόμων Δήμου Πάρου»

Θέμα 8ο Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αυλείων χώρων»

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου».