Εγκρίθηκε από το υπ. Υποδομών η μελέτη για την επέκταση των κτιρίων στο αεροδρόμιο Πάρου

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η εκπόνηση από την εταιρεία: «PAROS PHOS DEVELOPMENT», της τεχνικής μελέτης για το έργο: «Νέος αεροσταθμός, πυροσβεστικός σταθμός, φυλάκιο ασφαλείας, περιβάλλων χώρος και εσωτερικό οδικό δίκτυο στο αεροδρόμιο Πάρου».

Η μελέτη θα είναι σε στάδιο οριστικής μελέτης με όλα τα αναγκαία στοιχεία και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Θα βασισθεί στην εκπονηθείσα από την ΥΠΑ/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προωθημένη προκαταρκτική μελέτη.

Η παραπάνω μελέτη θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες επιμέρους μελέτες. Δηλαδή, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, ενεργειακής απόδοσης και συγκοινωνιακή, όλα τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης (διακήρυξη, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο εργασιών, προμετρήσεις, προϋπολογισμός, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, κα), καθώς και όποια άλλη μελέτη ή τεύχος ή φάκελος κριθούν απαραίτητα για την πληρότητα του φακέλου δημοπράτησης του έργου. Η αντίστοιχη μελέτη εφαρμογής θα εκπονηθεί από τον μελλοντικό ανάδοχο του έργου.

Ακόμα, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό πρακτορείο «υποδομές», ο χρόνος εκπόνησης του συνόλου της οριστικής μελέτης, ΚΕΝΑΚ και τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από έκδοσης της παρούσας απόφασης (που ήταν στις 7/9/2018), ενώ το ενδιάμεσο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης θα υποβληθεί σε 20 ημέρες.

Τέλος, στόχος των έργων για τη Β’ φάση είναι η επέκταση του αεροσταθμού και πιο συγκεκριμένα ο πολλαπλασιασμός της ωφέλιμης επιφάνειας του αεροσταθμού σε 6.000 τετραγωνικά μέτρα για την κάλυψη της επιβατικής κίνησης από 1.200τμ που είναι σήμερα.