Εγκρίθηκε δημοπρασία 800.000 ευρώ για έργα στο οδικό δίκτυο Πάρου και Αντιπάρου

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 24/10/2018 εγκρίθηκε ομόφωνα η παρακάτω πράξη:

1. Πρακτικό ∆ημοπρασίας(στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) για το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Πάρου – Αντιπάρου (2018)», προϋπολογισμού διακήρυξης 800.000 ευρώ µε Φ.Π.Α, αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας Κ. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε., η οποία προσέφερε συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς (µε Γ.Ε. Ο.Ε., χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση, Φ.Π.Α.) 405.172,06 €, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,67%.