Επέκταση του διαδρόμου απογειώσεων-προσγειώσεων του αεροδρομίου Πάρου

Σύμφωνα με ανάρτηση του ενημερωτικού ιστότοπου του δήμου Πάρου προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης του αερολιμένα Πάρου, με γοργούς ρυθμούς.

Όπως σημειώνεται: «Με το υπ’ αρ. Α.Π: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63730/2011 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβιβάστηκε αρμοδίως ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου, προς την Περιφέρεια Αιγαίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει αρμοδίως για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Αερολιμένα Πάρου.

Η τροποποίηση αφορά στην επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης, για λόγους ασφαλείας, από 1400 σε 1800m εντός του χώρου του αεροδρομίου, καθώς και ορισμένων συνοδών έργων μικρής έκτασης που αφορούν κυρίως στη λειτουργικότητά του.

Επόμενο βήμα στη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου είναι οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών».