Έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 5/10/2018

Την Παρασκευή 5/10/2018 συνεδριάζει στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου, στις 11 το πρωί, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έβδομη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018

Θέμα 2ο Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου» του Δήμου Πάρου.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης

Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:

1. για το πρώτο θέμα: α) δεν υπάρχει επαρκής πίστωση για την επόμενη μισθοδοσία των ναυαγοσωστών και β) λήγει η προθεσμία πληρωμής του μισθώματος του αγκυροβολίου της Νάουσας στο Υπουργείο Τουρισμού

2. για το δεύτερο θέμα: για τεχνικούς λόγους δεν ήταν δυνατό να αποσφραγιστούν οι προσφορές την ημερομηνία που είχε αρχικώς οριστεί (28-09-2018) και επομένως πρέπει να οριστεί εκ νέου ημερομηνία, καθώς οι ασφαλτοστρώσεις προβλέπεται να εκτελεστούν με χρήση ασφαλτικού της Π.Τ.Π.Α. 245 ανοικτού τύπου, η χρήση του οποίου δε δύναται να γίνει τη χειμερινή περίοδο.