Περίεργες και επιλεκτικές αποφάσεις Κωβαίου

Οι εργαζόμενοι στον δήμο Πάρου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διεκδίκησαν νομικά την καταβολή δώρων και άλλων επιδομάτων για το 2014, 2015 και 2016.

Οι εργαζόμενοι δικαιώθηκαν στο ειρηνοδικείο, που αποφάσισε ότι πρέπει να καταβληθεί το ποσόν των 2.500 ευρώ, σε έκαστο απ’ αυτούς.

Ο κ. Μ. Κωβαίος, σε συζητήσεις που είχαν γίνει σε πρότερο χρόνο έλεγε στους εργαζόμενους ότι θα τους δοθούν τα χρήματα, αν δικαιωθούν νομικά. Σημειώνουμε ακόμα, ότι, ο Νόμος 4447/2016 δίνει το δικαίωμα στους δήμους να μην ασκήσουν έφεση σε παρόμοια ζητήματα.

Παρά ταύτα, ο δήμος Πάρου άσκησε έφεση στην απόφαση με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι να περιμένουν πλέον το αποτέλεσμα της εκδίκασης στην υπόθεσή τους.