Ερωτήματα προς τον κ. Π. Ιορδάνη, πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς

Η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), με ανακοίνωσή της καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη της για την Τρίτη 9/10/2018.

Οι λόγοι που επικαλείται ο πρόεδρός της, Παν. Ιορδάνης, για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης είναι:

«α. το θέμα είναι από συμβούλιο που έχει αναβληθεί,

β. είναι τέλος του έτους και

γ. έχει γίνει πρόταση σημαντικών διοργανώσεων».

Τα ερωτήματα που μπαίνουν για την απόφαση του κ. Ιορδάνη είναι τα εξής:

1. Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου έως την Παρασκευή τουλάχιστον -που θα μπορούσατε να καλέσετε τακτική συνεδρίαση-, δεν υπάρχει. Ποιος λοιπόν είναι ο λόγος, που πρέπει να συνεδριάσει ένα γνωμοδοτικό όργανο, όπως είναι η δημοτική κοινότητα Πάρου.

2. Καταρχήν δεν είναι το τέλος του έτους! Τέλος του έτους λέμε μετά τα μέσα Δεκεμβρίου. Ακόμα και έτσι να ήταν όμως, ποιο το σκεπτικό για να προταθεί ως λόγος το «τέλος του έτους». Τι είναι αυτό που δε γνωρίζουμε ως κοινωνία;

3. Όσο σημαντική και αν είναι η πρόταση διοργανώσεων… αυτό δε σημαίνει ότι όποια απόφαση και αν ληφθεί, δεν πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δημοτικής κοινότητας είναι γνωμοδοτικές… Άρα, το δημοτικό συμβούλιο είναι εκείνο που θα εγκρίνει τις «σημαντικές διοργανώσεις» και όχι το τοπικό της Παροικιάς.

Τέλος, επειδή κανείς από τους παραπάνω λόγους δεν επαρκούν για να έχει αιτίαση το «κατεπείγον» της συνεδρίασης, πρέπει να γνωρίζετε ότι για να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση, θα πρέπει να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των τοπικών συμβούλων.