Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου Αντιπάρου για συνδικαλιστικά του ζητήματα

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας μπροστά στις, μεγάλης σημασίας, εξελίξεις στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση την εκτίμηση ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της ενεργοποίησης των δυνάμεων του κλάδου για την επίτευξη μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων στις δράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και τη δυναμική συμμετοχή όλων μας στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 14.11.2018, πραγματοποιεί περιφερειακές συσκέψεις στελεχών, συνεντεύξεις τύπου και επισκέψεις σε σχολικές μονάδες.

Στη σύσκεψη που έγινε στο σπίτι του δασκάλου τη Δευτέρα 12-11-2018 παρουσία των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ κ.κ. Γκούμα Θανάση και Μαρίνη Σπύρου και του αιρετού στο ΚΥΣΠΕ κ. Παληγιάννη Βασίλη, κλήθηκαν να παρευρεθούν τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε, οι αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, οι αντιπρόσωποι στις Γ.Σ. του κλάδου και όποιος συνάδελφος το επιθυμεί. Ο Σύλλογός μας ανέδειξε πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας όπως, μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, ομηρία αναπληρωτών, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση, ζητήματα ειδικοτήτων, κατάσταση στα νηπιαγωγεία της χώρας, απουσία συντονισμού πανεργατικού μετώπου διεκδικήσεων μέσω δυναμικών απεργιών, νησιωτικότητα.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε όταν διεκδικούμε να μας λένε ότι υπάρχει “δημοσιονομική στενότητα”.

Ο μαζικός, μαχητικός, αποφασιστικός αγώνας είναι η δύναμή μας, η μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική.

Διεκδικούμε:

- Προάσπιση του δημόσιου-κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος με διατήρηση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών και ανθρώπινα όρια ηλικίας

- Υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου

- Άμεση πραγματοποίηση μαζικών διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.

- Εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων.

- Μισθολόγιο αξιοπρέπειας με σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών και ενίσχυση των νέων συναδέλφων.

- Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ

- 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζονται οι σχολικές επιτροπές είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατανέμονται στις σχολικές μονάδες με βάση τον αριθμό των μαθητών αλλά και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Ζητούμε: α) ενημέρωση των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των χρημάτων της Σχ. Επιτροπής ΠΕ @ ΔΕ β) συνάντηση με τη ΔΕΠ για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα ποσά που αναλογούν στις σχολικές μονάδες, τον τρόπο διάθεσης των 50.000 από το ΣΑΤΑ για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και ενημέρωση για την ένταξη επισκευών σχολικών κτηρίων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και γ) τα αιτήματα των σχολικών μονάδων να αξιολογούνται από το Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής το οποίο θα λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Θεωρούμε ότι μόνο με τη διαδικασία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση φορέων (εκπαιδευτικών, γονέων, δημοτικών αρχών, κυβέρνησης κλπ.) μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα των σχολείων και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Διεκδικούμε τη κατανομή με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι ανάλογα με τις πελατειακές ή φιλικές σχέσεις.

το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου- Αντιπάρου Π. Καλλιέρος