Ενημέρωση για τα χρήματα των σχολικών επιτροπών ζητούν οι εκπαιδευτικοί Πάρου Αντιπάρου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ»

ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Δελτίο Τύπου

Κατανομή χρημάτων Σχολικής Επιτροπής

Τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζονται οι σχολικές επιτροπές είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατανέμονται στις σχολικές μονάδες με βάση τον αριθμό των μαθητών αλλά και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Ζητούμε:

α) ενημέρωση των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των διευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των χρημάτων της Σχ. Επιτροπής ΠΕ & ΔΕ

β) συνάντηση με τη ΔΕΠ για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα ποσά που αναλογούν στις σχολικές μονάδες, τον τρόπο διάθεσης των 50.000 από το ΣΑΤΑ για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και ενημέρωση για την ένταξη επισκευών σχολικών κτηρίων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και

γ) τα αιτήματα των σχολικών μονάδων να αξιολογούνται από το Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής το οποίο θα λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Θεωρούμε ότι μόνο με τη διαδικασία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση φορέων (εκπαιδευτικών, γονέων, δημοτικών αρχών, κυβέρνησης κλπ.) μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα των σχολείων και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Διεκδικούμε τη κατανομή με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι ανάλογα με τις πελατειακές ή φιλικές σχέσεις.