Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς στις 9/11/2018

Η δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς, συνεδριάζει την Παρασκευή 9/11/2018 και ώρα 18.00, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά Ενιαία εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών στη θέση Καμπί Αγκαιριάς Πάρου της Εταιρείας Λατομεία ΛΟΥΚΗ Α.Ε.