Συμμετοχή δήμου Πάρου στην Athens International Tourism Expo

Ο δήμος Πάρου συμμετέχει και φέτος στην έκθεση τουρισμού Greek Tourism Expo, η οποία μετονομάστηκε σε Athens International Tourism Expo.

Η 5η Athens International Tourism Expo 2018 λαμβάνει χώρα στις 7-9 Δεκεμβρίου, 2018, στο Metropolitan Expo.