Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου για το ζήτημα των Σκοπίων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 7/2/2018 στο περιφερειακό μέγαρο της Ρόδου, θα ασχοληθεί και με το ζήτημα της ονομασίας της «πρώην Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Πιο συγκεκριμένα το πρώτο θέμα συνεδρίασης έχει τον παρακάτω τίτλο: «Ψήφισμα για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων.