"Φωνή της Πάρου" (16/2/2018)

Foni 447.jpg

Σήμερα, Παρασκευή, 16/2/2018 κυκλοφορεί η «Φωνή της Πάρου», με 4500 φ. Την εφημερίδα μπορείτε να την προμηθευτείτε σε 60+ σημεία σε Πάρο και Αντίπαρο.