Δύο συνεδριάσεις του λιμενικού ταμείου Πάρου Αντιπάρου στις 20/2/2018

limeniko_tameio.jpg

Δυο συνεδριάσεις έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει το λιμενικό ταμείο Πάρου Αντιπάρου, την Τρίτη 20/2/2018 στις 11 και 11.30 το πρωί στο γραφείο του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συνεδρίαση 1η
             
ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018

Συνεδρίαση 2η

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση του κρηπιδώματος του προσήνεμου μώλου και του παραλιακού κρηπιδώματος στο Α/Κ (στην περιοχή ΚΑΛΕΛΕ) του λιμένα Πάρου
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Χερσαίου χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου & Ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.»