Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 20/2/2018

Την Τετάρτη 21/2/2018 και ώρα 11.00 το πρωί, συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγωγή των Καλλιόπης, χήρας Δημητρίου Σιγάλα, το γένος Τριανταφύλλου, Παναγιώτη Σιγάλα του Δημητρίου και Μαρίας Σιγάλα του Δημητρίου κατά του Δήμου Πάρου, που αφορά αποζημίωση για μισθώματα που δεν κατέβαλε ο Δήμος Πάρου.
 
Θέμα 2ο Καθορισμός κριτηρίων και δικαιολογητικών για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 3ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2017» του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 4ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΥΚΗΣ» του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 5ο  Έγκριση του από 15-02-2018 πρακτικού Νο ΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών)του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων  Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 51529).