Εν τω μεταξύ στην Παροικιά...

Στα πεζοδρόμια, στα μνημεία και στους χώρους πέριξ της πλατείας Μ. Μαυρογένους, οι οδηγοί οχημάτων "υποφέρουν", καθώς υπάρχουν και σημεία αποκλειστικής διάβασης πεζών. Η δικτατορία των πεζών που θέλουν χώρους διάβασης στους δρόμους δε θα περάσει!